29.03.2021

Inschrijfprocedure

Procedure

Common Woods is geen standaard ontwikkeling maar een proces waar jij als toekomstig bewoner over mee mag denken. Dit betekent dat wanneer je instapt in het project nog niet alles volledig bekend is. Zodra we alles hebben uitgewerkt en de vergunningen rond zijn, zal er overgegaan worden op de werkelijke verkoop.

De woningen zullen worden gebouwd via een gescheiden koop- en aannemingsovereenkomst. Je tekent met de grondeigenaar de koopovereenkomst voor de grond en de ontwikkeling van de woning. Voor de bouw teken je een aparte overeenkomst met de aannemer.

 

 1. Start inschrijving

De inschrijving is open en bestaat uit een vragenlijst die volledig dient te worden ingevuld. Met vragen kun je terecht bij info@commonwoods.nl. De inschrijving is te vinden op: commonwoods.osre.nl/mijn-omgeving/aanmelden.

 1. Deelname community

Met een voltooide inschrijving is het mogelijk lid te worden van de Common Woods Community. Je kunt een account aanmaken op commonwoods.sowebuild.com/login. Hiermee maak je kenbaar dat je mee wil denken over het project. Doe je dit dan krijg je bij toewijzing voorrang op mensen die niet deelnemen in de online community.

 1. Voorkeuren doorgeven

Vanaf nu is het mogelijk om je voorkeuren via de woningzoeker op de website door te geven. De woningzoeker is te vinden op: www.woningzoeker.commonwoods.nl. Ook als je dat al op een eerder moment gedaan hebt, word je verzocht dit nogmaals via deze tool te doen, zodat we zeker weten dat je je keuze hebt gebaseerd op de meest recente informatie.

 1. Toewijzing

In augustus worden alle inschrijvingen beoordeeld en start het toewijzen van de eerste woningen. Wij streven ernaar om alle kandidaten een zo hoog mogelijke voorkeur woning toe te wijzen. Wanneer je één van de woningen toegewezen krijgt, ontvang je de toegangsgegevens van je eigen online woondossier en de voorwaarden waarop je de reservering aan gaat. 

 1. Tekenen reserveringsovereenkomst

Wanneer je wil overgaan tot het accepteren van je toewijzing, accepteer je de reserveringsovereenkomst door deze digitaal te tekenen in je woondossier.

 1. Wensen bespreken

Nadat je reservering rond is, ga je in gesprek met de kopersbegeleider over jouw wensen en de mogelijke opties. De gemaakte opties worden vastgelegd in de meer- minderlijst met de aannemer. Deze lijst bevat alle opties die je hebt toegevoegd of juist hebt laten vallen, en bevat tevens de eventuele meerprijs.

 1. Meebeslissen in de community

Via deelcommunities in de Common Woods Community word je gevraagd mee te praten en denken over verschillende collectieve onderdelen binnen de woonwijk Common Woods. Dit zal via het online platform gebeuren maar je zal ook regelmatig gevraagd worden om deel te nemen aan workshops.

 1. Tekenen overeenkomsten 

Als alle keuzes gemaakt zijn en de vergunningen rond, ga je over tot aankoop van de woning. Je ontvangt de overeenkomsten en bijlagen wederom in je eigen online woondossier. Je tekent de koopovereenkomst op basis van de vraagprijs, vrij op naam. Deze bestaat uit de ontwikkelkosten, de prijs voor de grond en de bouwsom. Met de getekende stukken kun je een aanvraag doen voor een eventuele financiering.

 1. Naar de notaris

Wanneer de koop- en aannemingsovereenkomst onherroepelijk zijn wordt er een afspraak gepland bij de notaris voor de overdracht van de grond. Tijdens deze afspraak vindt het zogenaamde grondtransport plaats, waarmee de notaris door middel van de akte van levering de kavel kadastraal op jouw naam overschrijft.

 1. Werkbare dagen

Zodra het fundament van de woningen is gelegd gaan de werkbare dagen waarbinnen de aannemer jouw woning zal bouwen lopen. Dit geeft je een realistische indicatie van het moment van oplevering.

 1. Klantbegeleiding

Tijdens het gehele proces verzorgt de aannemer de individuele klantbegeleiding. Bij hen kun je terecht met al je vragen over de individuele woning. Vragen over het collectief kun je stellen aan de communitymanager op het online platform of via de mail naar:info@commonwoods.nl.

 1. VvE wordt opgericht

Je wordt naast huiseigenaar ook lid van de Common Woods VvE. Gezamenlijk wordt bepaald hoe collectieve onderdelen geregeld gaan worden en wat de bijbehorende maandelijks inleg gaat zijn. Dit wordt vastgelegd in haar statuten en huishoudelijk reglement.

 1. Oplevering

De woning is af en je ontvangt de sleutel! In de daaropvolgende weken wordt er een onafhankelijke bouwcontrole uitgevoerd. In sommige gevallen resulteert de controle in een aantal opleverpunten die de aannemer nog zal uitvoeren.

 1. Tijdens en na je intrek in Common Woods vertrouwen we erop dat je de vruchten kunt gaan plukken van het wonen in deze duurzame community.
Share

Gerelateed

03.05.2022

Common Woods komt eraan!

Lees verder
03.05.2021

De kleinste bosbewoners

Lees verder
23.02.2021

Common Faces: Robbert Dijkstra

Lees verder